Surprise Me!

Thời sự Chính Trị Việt Nam cập nhật 14/01/2018

2018-01-13 27 10 20,384 YouTube

VOA 14/1 ~ 15/1. Tin tức mới nhất về tình hình chính trị Việt Nam và thế giới, các hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội, ngoại giao. Tin tức cập nhật hằng ngày.